Otvoren 3. krug ispunjavanja upitnika za apliciranje na Fond potpore COVID-19 HGU-a Datum objave: 22.06.2020.

Otvoren 3. krug ispunjavanja upitnika za apliciranje na Fond potpore COVID-19 HGU-a

Poštovani članovi,

otvoren je 3. krug ispunjavanja upitnika za apliciranje na Fond potpore COVID-19 HGU-a. Isti možete ispuniti na sljedećem linku:

https://covid19-upitnik.hgu.hr


Upitnik će biti dostupan 8 dana od objave, tj. zaključno s 30.6.2020. u 23:59h.

MOLIMO DA UPITNIK NE ISPUNJAVAJU

a) ONI KOJI SU GA VEĆ ISPUNILI U 1. ILI 2. KRUGU (navedeni članovi ukoliko namjeravaju zatražiti potporu za sljedeći mjesec, moraju dostaviti ponovo Zahtjev za isplatu na e-mail corona@hgu.hr, osim ako se radi o članovima pod b));

b) ONI KOJI SU OSTVARILI POTPORU ISPLAĆENU IZ SREDSTAVA KOJA JE HGU OSIGURAO PUTEM MINISTARSTVA KULTURE (bilo da su isplaćena preko HGU ili preko bilo koje druge strukovne udruge).


Napominjemo da članovi koji namjeravaju aplicirati za potporu (a koji nisu koristili potporu u proteklim ciklusima), prijavu MORAJU napraviti putem navedenog upitnika te OBVEZNO kroz upitnik moraju dostaviti popratnu dokumentaciju iz koje je razvidan ili otkaz ugovorenih/dogovorenih poslova u ovom razdoblju ili dokaz o obavljanju djelatnosti u istom razdoblju prošle godine.

Posebno napominjemo da bez obzira na ispunjene upitnike za prvi i/ili drugi krug, oni članovi koji su ostvarili potporu iz sredstava MK – NE MOGU OSTVARITI POTPORU iz 3. kruga.

Dragi članovi, ovaj 3. krug ujedno je i POSLJEDNJI za koji smo bili u mogućnosti osigurati sredstva te se najiskrenije nadamo da će se Vaša djelatnost uskoro pokrenuti u punom zamahu te da za ovakvim vidovima pomoći više neće biti potrebe.

Predsjedništvo Hrvatske glazbene unije