DJ sekcija

DJ sekcija

Sekcija je osnovana krajem 2010. godine s ciljem zaštite prava DJ-a i poboljšanja uvjeta rada. DJ-e su pokrenuli nagomilani problemi koje imaju u svakodnevnom radu sa ugostiteljima, ali i uvođenje licenci (ZAMP). Istaknuto je zadovoljstvo postignutim rezultatima u razgovorima sa ZAMP-om koji su doveli do smanjenja iznosa za licence. IPredsjedništvo Sekcije mišljenja je da uvođenje licenci doprinosi stvaranju reda na tržištu, a vrijeme će pokazati hoće li se - i koliko - njihovi iznosi moći ili trebati dalje korigirati (izražene u 3 kategorije - ovisno o broju djela sa kojima se DJ služi i isključivo su na godišnjoj bazi - od 01.01. do 31.12.2012.).

Kategorije su sada slijedeće:

- do 4000 pjesama - 1300 kn + pdv
- do 6000 pjesama - 1700 kn + pdv
- do 10 000 pjesama – 3400 kn + pdv

Pred Sekcijom je razdoblje intenzivnih aktivnosti, prije svega na privlačenju većeg broja članova. Sekcija DJ-a pri HGU poziva sve DJ-e koji još nisu članovi HGU-a, tj. Sekcije DJ-a pri HGU da se učlane u istu. Također, preporučamo DJ-ima da kupuju licence i samim time doprinesu boljem i kvalitetnije radu DJ-a i Sekcije.

SEKCIJA DJ-a HGU-a

Predsjednik: Robert Salečić - DJ Sale 4 Love
gsm: 091/2020 824
e-mail: robert.salecic@ri.t-com.hr

Dopredsjednik i član odbora: Hrvoje Turčin - Turk The DJ
gsm: 091/9102 122
e-mail: whatsup.global@gmail.com

Tajnik: David Jambrović - DJ Dave Jama aka DJ Pimp
gsm: 091/5420 628
e-mail: pimpdeejay@hotmail.com