Zašto kolektivna zaštita?

Zato što kolektivne organizacije najefikasnije štite izvođačka prava!
 

Glazbeni izvođači su u cijelom svijetu u neravnopravnom položaju u diskografskoj industriji. To je globalni, pa tako i hrvatski problem.

U ovom je kratkom animiranom filmu AEPO ARTIS - europska neprofitna organizacija čija je glavna misija razvijanje, ojačavanje i zaštita prava izvođača kao i naglašavanje doprinosa kojim umjetnici izvođači čine Europski kulturni sektor bogatim i raznovrsnim, na jednostavan način pojasnila zašto kolektivna zaštita, u odnosima kakvi su na glazbenom tržištu, pruža najbolju zaštitu u ostvarivanju izvođačkih prava.

Hrvatske izvođačke organizacije se trude u novom Zakonu o autorskim i srodnim pravima unaprijediti poziciju glazbenih izvođača spram diskografa. Međunarodne konvencije kao i nacionalni zakoni propisuju da izvođačka prava traju 70 godina.

Cilj je novim Zakonom osigurati da izvođači tijekom tih 70 godina zaštite primaju naknadu i za svoja digitalna prava (od streaming servisa), a ne da tu naknadu zadržavaju diskografi.