HGU Podružnica 5 Pula

Istarska županija

Zadarska 4/II, 52100 PULA
Tel: +385 (0)52/382 270
Fax: +385 (0)52/382 272

E-mail: hgu.pula@hgu.hr

Matični broj: 03968707
Žiro račun: 2360000-1400138052
IBAN: HR4823600001400138052
SWIFT code: ZABAHR2X

OIB: 49903072647

Tajnik: Toni Pernić

Radno vrijeme za stranke:
Ponedjeljkom i petkom od 9 do 12h
Utorkom i četvrtkom od 10 do 14h
Srijedom od 9 do 14h

Predsjednik:
Franko Krajcar

Tajnik:
Toni Pernić

Članovi izvršnog odbora:
Zoran Božić, Marijan Jelenić, Zoran Karlić, Goran Kauzlarić - Griff, Franko Krajcar, Nataša Petrić - Tasha, Alen Spada, Giorgio Sugar i Branko Sterpin.

Administracija podataka i opći poslovi:
Silvana Scabozzi