HUIG

HUIG - Hrvatska udruga istaknutih izvođača

HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika
CAFM - Croatian Association of Featured Musicians
Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia

Tel: +385 (0)1/3668 227 • Fax: +385 (0)1/3668 216
E-mail: huig@hgu.hr • http://www.hgu.hr/huig

IBAN: HR4423600001101237668 • SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 01793025663

UPRAVNI ODBOR HUIG-a
(Izabrani na 4. redovnoj izbornoj Skupštini HUIG-a, 19.12.2023.)

Predsjednik/President: Neven Frangeš
Glavni tajnik/Secretary: Andrej Babić
Međunarodna suradnja/International Cooperation: Mirela Priselac-Remi

Članovi Upravnog odbora HUIG-a:
Dražen Baljak
Nikša Bratoš
Ivan Pešut
Mladen Puljiz
Luka Tralić-Shot
Neven Frangeš
Andrej Babić


Statut HUIG-a možete preuzeti ovdje.