HZSU - revizija

HZSU - revizija

U postupku REVIZIJE – također minimalno 200 minuta novosnimljene glazbe objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji, sa time da najviše 50 minuta može biti snimljeno za TV i radio postaje s nacionalnom koncesijom, ali može kombinacija sa skladateljskim minutama.

Čl. 29
(3) Umjetnički brojčani kriteriji iz IV. dijela Pravilnika, u postupku revizije priznatih prava, mogu se kombinirati tako da se međusobno kombiniraju najviše dva propisana kriterija istog područja umjetničkog stvaralaštva, uz uvjet da je svaki realiziran najmanje 50% u odnosu na propisane umjetničke brojčane kriterije.

Čl. 20
(3) Skladatelj popularne glazbe
a) skladbe na vlastiti tekst, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta ili
b) skladbe na tuđi tekst ili instrumentalne skladbe, objavljene u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala, u ukupnom trajanju od najmanje 100 minuta.

(4) Skladatelj glazbe za kazalište/ film/ televiziju
- glazba za kazalište, film i televiziju javno izvedena na predstavama ili emitirana na - filmu/televiziji, u ukupnom trajanju od najmanje 250 minuta (ne priznaje se glazba za reklamne poruke i avizo-glazba. Avizo-glazbom smatra se upotreba postojećeg ili specijalno skladanog glazbenog djela, fragmenta glazbenog djela, glazbenog motiva ili kraće fraze za najavu i/ili odjavu programa ili emisije (glazbeni signal, špica i slično) za razdvajanje dijelova iste emisije ili za razdvajanje različitih emisija (jingle i slično), bez obzira na kategoriju ili izvođački sastav).

Nepodlijeganje reviziji
Članak 30.
(1) Samostalni umjetnik ne podliježe reviziji priznatih prava nakon isteka određenog broja godina sveukupnog profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja, kako slijedi:
a) baletno-plesno stvaralaštvo: plesač – nakon 18 godina
b) glazbeno stvaralaštvo: operni pjevač i svirač puhačkog instrumenta – nakon 20 godina
c) svi drugi samostalni umjetnici – nakon 25 godina.

(2) Samostalnom umjetniku kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa sveukupno profesionalno umjetničko javno djelovanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Stručno povjerenstvo prema cjelokupnom popisu, a na temelju dokumentacije o profesionalnom umjetničkom javnom djelovanju.