DJ sekcija

DJ sekcija

Sekcija je osnovana krajem 2010. godine s ciljem zaštite prava DJ-a i poboljšanja uvjeta rada. DJ-e su pokrenuli nagomilani problemi koje imaju u svakodnevnom radu sa ugostiteljima, ali i uvođenje licenci (ZAMP). Istaknuto je zadovoljstvo postignutim rezultatima u razgovorima sa ZAMP-om koji su doveli do smanjenja iznosa za licence. Predsjedništvo Sekcije mišljenja je da uvođenje licenci doprinosi stvaranju reda na tržištu, a vrijeme će pokazati hoće li se - i koliko - njihovi iznosi moći ili trebati dalje korigirati (izražene u 3 kategorije - ovisno o broju djela sa kojima se DJ služi i isključivo su na godišnjoj bazi - od 01.01. do 31.12.2012.).

Kategorije su sada slijedeće:

- do 4000 pjesama - 1300 kn + pdv
- do 6000 pjesama - 1700 kn + pdv
- do 10 000 pjesama – 3400 kn + pdv

Pred Sekcijom je razdoblje intenzivnih aktivnosti, prije svega na privlačenju većeg broja članova. Sekcija DJ-a pri HGU poziva sve DJ-e koji još nisu članovi HGU-a, tj. Sekcije DJ-a pri HGU da se učlane u istu. Također, preporučamo DJ-ima da kupuju licence i samim time doprinesu boljem i kvalitetnije radu DJ-a i Sekcije.

Na Izbornoj sjednici održanoj 26.9.2017. godine u Zagrebu, razriješeno je staro i izabrano novo vodstvo Sekcije kojeg čine:

· Arsen Pavešić - Voditelj HGU DJ Sekcije

· Tomislav Pasanec (aka Blacksoul/ Pezent)- Zamjenik voditelja HGU DJ Sekcije

· Marko Ješovnik (aka Yesh) - Tajnik HGU DJ Sekcije