Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

NASTUPI I HONORARI
Za legalan nastup trebate imati potpisan ugovor ili, ukoliko obavljate samostalnu djelatnost izdajete račun. Ukoliko ste samostalna profesionalna djelatnost te vodite poslovne knjige, račun ispostavljate u bruto iznosu (+ PDV ukoliko ste obveznik PDV-a), uz naznaku obavljenog izvođačkog posla s datumom nastupa.
Ukoliko ne vodite poslovne knjige ili Vam je to tzv. drugi dohodak, Izvođač sklapa ugovor s poslodavcem (na bruto ili neto iznos, obavezno u pisanom obliku), a poslodavac isplaćuje honorar isključivo na osobni žiro-račun izvođača, a istodobno je poslodavac dužan platiti porez i prirez u državni proračun.

Preporučujemo da za koncertne nastupe ugovor nosi naziv Autorski ugovor o umjetničkom nastupu, te da se u ugovoru navede korištenje potvrde i bruto iznos naknade.
 

IZDAVANJE POTVRDA
Od 1.1.2017. godine uvedeno je plaćanje mirovinskog osiguranja od 10% i zdravstvenog od 7.5% na sve honorare, kako autorske tako i umjetničke. Porez na dohodak koji se pritom obračunava smanjen je sa 25% na 24%.

Potvrdu za korištenje dodatne olakšice od 25% izdajemo ISKLJUČIVO temeljem Ugovora. Temeljem navedene potvrde, osnovica za obračun i plaćanje poreza umanjuje se za dodatnih 25%.

Zašto potvrda – potvrda služi za umanjenje osnovice za obračun poreza u iznosu 25%, tj. plaća se 10-ak posto manji porez.

Kako izdajemo potvrdu – član HGU-a ili poslodavac dostavlja nam presliku ugovora – faksom, e-mailom, poštom ili osobno. Za svaku isplatu potrebna vam je nova potvrda.

HGU izdaje potvrdu i jedan primjerak potvrde poštom šalje članu, a drugi primjerak poslodavcu. Ako tako zatražite, potvrdu HGU prvo šalje e-mailom ili faksom.

Plaćanje potvrde – prema odlukama Glavnog odbora, svako izdavanje potvrde naplaćuje se 10,00 kn. Kako je to potvrda o vašem članstvu, vama šaljemo uplatnicu prilikom izdavanja, osim ukoliko vi izričito ne navedete da potvrde plaća poslodavac ili to bude navedeno u ugovoru.

Što s potvrdom – ako ste temeljem Zakona o porezu na dohodak obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, te Vaša porezna uprava pored obračunskih lista i to zahtijeva, potvrde predajete u poreznu upravu. Ukoliko ste temeljem čl.43.a) Zakona o porezu na dohodak oslobođeni podnošenja godišnje porezne prijave, potvrde ne morate predavati (no svakako čuvajte iste kao i obračunske liste).“

HGU ne preračunava bruto iznos ili iznos poreza. Svaka tvrtka ima svoje računovodstvo koje bi trebalo znati što i koliko se plaća.

Najam, uređivačka djelatnost, organizacija, vođenje manifestacije i sl. ne može se smatrati umjetničkim djelom.

Za takve prihode HGU ne izdaje potvrde, bez obzira na članstvo u HGU-a, jer potvrde nisu vezane samo uz članstvo, već uz konkretno obavljanje glazbeno-umjetničke djelatnosti člana.

Radi ispravne uplate poreza i prireza provjerite je li je vaša prebivališna adresa usklađena s poreznom karticom i obratite pažnju jeste li ste poslodavcu i nama dali točnu adresu.

Ukoliko želite istupiti iz članstva, dužni ste pismeno obavijestiti Podružnicu HGU-a u koju ste učlanjeni. Sve dok o istupu iz članstva ne obavijestite svoju podružnicu pisanim putem biti ćete terećeni za iznos godišnje članarine HGU-a. Sama Podružnica HGU-a može člana obrisati iz članstva u slučaju nepodmirene članarine u razdoblju od 3 (tri) godine. Ukoliko član bude brisan iz članstva dva puta zbog nepodmirene članarine, ne može više biti primljen u članstvo HGU. Naplata izdanih potvrda članovima naplaćuje se 10,00 kuna. Svi umirovljenici oslobođeni su plaćanja godišnje članarine HGU, ali ne i plaćanja izdavanja potvrda.