Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

NASTUPI I HONORARI
Za legalan nastup trebate imati potpisan ugovor ili, ukoliko obavljate samostalnu djelatnost izdajete račun. Ukoliko ste samostalna profesionalna djelatnost te vodite poslovne knjige, račun ispostavljate u bruto iznosu (+ PDV ukoliko ste obveznik PDV-a), uz naznaku obavljenog izvođačkog posla s datumom nastupa.
Ukoliko ne vodite poslovne knjige ili Vam je to tzv. drugi dohodak, Izvođač sklapa ugovor s poslodavcem (na bruto ili neto iznos, obavezno u pisanom obliku), a poslodavac isplaćuje honorar isključivo na osobni žiro-račun izvođača, a istodobno je poslodavac dužan platiti porez i prirez u državni proračun.

Preporučujemo da za koncertne nastupe ugovor nosi naziv Autorski ugovor o umjetničkom nastupu, te da se u ugovoru navede korištenje potvrde i bruto iznos naknade.
 

IZDAVANJE POTVRDA
Od 1.1.2017. godine uvedeno je plaćanje mirovinskog osiguranja od 10% i zdravstvenog od 7.5% na sve honorare, kako autorske tako i umjetničke. Porez na dohodak koji se pritom obračunava smanjen je 1.1.2021. sa 24% na 20%.

Potvrdu za korištenje dodatne olakšice od 25% izdajemo ISKLJUČIVO temeljem Ugovora. Temeljem navedene potvrde, osnovica za obračun i plaćanje poreza umanjuje se za dodatnih 25%.

Zašto potvrda – potvrda služi za umanjenje osnovice za obračun poreza u iznosu 25%, tj. plaća se 10-ak posto manji porez.

Kako izdajemo potvrdu – član HGU-a ili poslodavac dostavlja nam presliku ugovora – faksom, e-mailom, poštom ili osobno. Za svaku isplatu potrebna Vam je nova potvrda.

HGU izdaje potvrdu i jedan primjerak potvrde poštom šalje članu, a drugi primjerak poslodavcu. Ako tako zatražite, potvrdu HGU prvo šalje e-mailom ili faksom.

Plaćanje potvrde – prema Odluci Glavnog Odbora, od 1.1.2023. materijalni trošak izdavanja potvrda članovima iznosi i naplaćuje se u visini od 1,50 EUR. Kako je to potvrda o Vašem članstvu, Vama šaljemo uplatnicu prilikom izdavanja, osim ukoliko Vi izričito ne navedete da potvrde plaća poslodavac ili to bude navedeno u ugovoru.

Što s potvrdom – ako ste temeljem Zakona o porezu na dohodak obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, te Vaša porezna uprava pored obračunskih lista i to zahtijeva, potvrde predajete u poreznu upravu. Ukoliko ste temeljem čl.43.a) Zakona o porezu na dohodak oslobođeni podnošenja godišnje porezne prijave, potvrde ne morate predavati (no svakako čuvajte iste kao i obračunske liste).“

HGU ne preračunava bruto iznos ili iznos poreza. Svaka tvrtka ima svoje računovodstvo koje bi trebalo znati što i koliko se plaća.

Najam, uređivačka djelatnost, organizacija, vođenje manifestacije i sl. ne može se smatrati umjetničkim djelom.

Za takve prihode HGU ne izdaje potvrde, bez obzira na članstvo u HGU-a, jer potvrde nisu vezane samo uz članstvo, već uz konkretno obavljanje glazbeno-umjetničke djelatnosti člana.

Radi ispravne uplate poreza i prireza provjerite je li je Vaša prebivališna adresa usklađena s poreznom karticom i obratite pažnju jeste li ste poslodavcu i nama dali točnu adresu.

Umirovljenici - svi umirovljenici su oslobođeni plaćanja godišnje članarine HGU, ali moraju platiti prvu članarinu prilikom učlanjenja te plaćaju naknadu za trošak izdavanja potvrda.

Ukoliko želite istupiti iz članstva, dužni ste pismeno obavijestiti Podružnicu HGU-a u koju ste učlanjeni. Sve dok o istupu iz članstva ne obavijestite svoju podružnicu pisanim putem biti ćete terećeni za iznos godišnje članarine HGU-a. Sama Podružnica HGU-a može člana obrisati iz članstva u slučaju nepodmirene članarine u razdoblju od 3 (tri) godine. Ukoliko član bude brisan iz članstva dva puta zbog nepodmirene članarine, ne može više biti primljen u članstvo HGU.