HGU Podružnica 2 Split

Splitsko-dalmatinska županija

Adresa: Osječka 11/II, 21000 SPLIT
Tel/fax: +385 (0)21/539 790
E-mail: hgu.split@hgu.hr

Matični broj: 03968707
Žiro račun: 2360000-1400134379
IBAN: HR8523600001400134379
SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 49903072647

Predsjednik:
Tomislav Mrduljaš

Tajnica:
Ivana Gutović-Čičo

Članovi izvršnog odbora:
Petar Dragojević, Tomislav Mrduljaš, Ana Opačak-Barać, Tihomir Orlić, Ante Pupačić – Pupi, Nataša Reić-Matković, Tonči Rubić, Zlatan Stipišić – Gibonni i Leo Škaro.

Administracija podataka i opći poslovi:
Ivan Ivanišević