Tijela HGU-a

Tijela HGU-a

Tijela HGU-a izabrana su na 16. Skupštini HGU-a (izborna) 4.6.2018. u dvorani Hrvatske matice iseljenika, Trg S. Radića 3, Zagreb i na 1. Sjednici Glavnog odbora HGU-a, 2.7.2018. Ivana Broza 8a/2. kat, Zagreb.

Predsjednik HGU-a:
Nikša Bratoš

Predsjednik Glavnog odbora HGU-a:
I
van Pešut


Predsjedništvo HGU-a:
Nikša Bratoš, predsjednik HGU-a
Ivan Pešut, predsjednik Glavnog odbora HGU-a
Dražen Baljak, dopredsjednik HGU-a
Luka Tralić Shot, dopredsjednik HGU-a
Tomislav Mrduljaš, dopredsjednik HGU-a 
Neven Frangeš, savjetnik Predsjedništva HGU-a
Paolo Sfeci, savjetnik Predsjedništva HGU-a


Članovi Glavnog odbora HGU-a:
Nikša Bratoš
Ivan Pešut
Dražen Baljak
Tomislav Mrduljaš
Luka Tralić Shot
Neven Frangeš
Paolo Sfeci
Joško Banov
Sandro Bastiančić (od 17.11.2021.)
Tatjana Bon
Jadranka Čubrić
Davor Dedić
Ivana Gutović
Vesna Ivić - Šimetin
Marijan Jelenić
Branimir Jovanovac
Mladen Juričić
Darko Kalogjera
Miroslav Lesić
Ivanka Mazurkijević
Nataša Tasha Petrić
Ivan Popeskić
Mirela Priselac Remi
Vojmir Roša
Tihomir Slivka
Stanko Šarić
Tomislav Šušak
 


Tajnici i savjetnici HGU-a:
Andrej Babić (izvršni tajnik)
Kristina Delfin Kanceljak (pravna savjetnica HGU-a)
Slaven Franjević (izvršni tajnik za proračun i financije)