Pravilnik o dodjeli priznanja HGU-a

Članak 1.
Sukladno čl. 63 Statuta Hrvatske glazbene unije, fizičkim i pravnim osobama posebno zaslužnim za ostvarivanje ciljeva HGU, HGU može dodijeliti nagradu ili priznanje, o čemu odluku donosi Glavni odbor HGU.

Članak 2.
Ovim Pravilnikom posebno se određuje postupak dodjele priznanja.

Članak 3.
Odluku o dodjeli priznanja donosi Glavni odbor HGU na prijedlog bilo kojeg člana HGU, Izvršnih odbora podružnica HGU, Predsjedništva HGU ili na vlastitu inicijativu.

Članak 4.
Prijedlozi za priznanja mogu se podnijeti za one članove HGU u pogledu njihovih obljetnica rada i života koji u tekućoj godini slave 40-tu, 45-tu, 50-tu ili drugu višu petogodišnju obljetnicu rada u glazbenoj struci i doprinosa istoj. Prijedlozi za skupna priznanja mogu se podnijeti za one glazbene sastave čiji su članovi ujedno članovi HGU u pogledu njihovih obljetnica neprekidnog rada koji u tekućoj godini slave 30-tu, 35-tu ili drugu višu petogodišnju obljetnicu kontinuiranog rada u glazbenoj struci i doprinosa istoj.

Članak 5.
Tijekom jedne kalendarske godine u pravilu se mogu dodijeliti 3 pojedinačna priznanja i 1 skupno priznanje. Iznimno, temeljem posebne odluke Glavnog odbora, u naročito opravdanim slučajevima, može se odlučiti i o većem broju priznanja, kao i o eventualnom dodjeljivanju posebnih nagrada.

Predsjedništvo HGU ili pojedina Podružnica HGU mogu iznimno tijekom godine, a ako se za to ukaže potreba dodijeliti posebna priznanja pojedinim glazbnim djelatnicima za pojedina područja glazbenog djelovanja, posebne prigode ili zbog posebnog regionalnog značaja pojedinog glazbenika.

Članak 6.
Prijedlozi za nagrade i priznanja dostavljaju se Tajništvu HGU-a za Glavni odbor. Tajništvo upućuje poziv Podružnicama HGU za dostavu obrazloženih prijedloga uz navođenje roka za dostavu. 

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja za tekuću godinu donosi se na prvoj sjednici Glavnog odbora HGU koja se održava po proteku roka za dostavu prijedloga, a u iznimnim slučajevima odluka se može donijeti putem sredstava elektroničke komunikacije. Bilo kakve eventualne naknadne odluke mogu se donijeti jedino u iznimnim slučajevima i to na sjednicama Glavnog odbora HGU ili pismenim izjašnjavanjem članova GO HGU o navedenim prijedlozima.

Članak 7.
Nagrade i priznanja HGU na nacionalnoj razini dodjeljuju se u načelu na godišnjoj sjednici Skupštine HGU, osim ako je u određenom slučaju nagradu adekvatnije dodijeliti na eventualnoj proslavi jubileja nagrađenog ili na godišnjoj dodjeli nagrada STATUS.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.11.2016.


Zagreb, 26.10.2016.

Za Glavni odbor “Hrvatske glazbene unije“
Mirela Priselac, Predsjednica Glavnog odbora