VIII - Odgovornost i opoziv članova tijela HGU-a

Čl. 60.

Članovi Glavnog odbora,Predsjedništva, Predsjednik i dopredsjednici HGU, Suda časti , Arbitražne komisije, te svih komisija, radnih tijela, sekcija i odbora, Izvršni tajnici, kao i Predsjednici podružnica, tajnici podružnica i Povjerenici, i ostali dužnosnici HGU, kao i delegati, odgovorni su za svoj rad tijelu koje ih je izabralo odnosno imenovalo.
Svaki član tijela, odnosno pojedini dužnosnik ili delegat, odgovoran je pojedinačno za svoj rad.

Čl. 61.

Ako članovi tijela, dužnosnici i delegati iz prethodnog čl. svoje dužnosti i obveze obavljaju u suprotnosti s odredbama Statuta i ostalih akata udruge, odnosno općim smjernicama rada i djelovanja udruge, ili se nemarno odnose prema preuzetim obvezama, može se pokrenuti postupak za njihov opoziv.
Odluka o opozivu donosi se na isti način kao što je ovim Statutom regulirano i biranje tijela i pojedinaca, odnosno sukladno posebnim odredbama o opozivu.

Iznimno, može se pokrenuti i izvanredni postupak za opoziv pred Glavnim odborom HGU, ako je djelovanje gore navedenih osoba takovo da je potrebno postupati neodgodivo radi sprječavanja mogućih težih posljedica i sprječavanja opstrukcije rada tijela HGU.
U slučaju težih kršenja Statuta Glavni odbor može provesti suspenziju rada tijela podružnica.