X - Nagrade i priznanja HGU-a

Čl. 63.

Fizičkim i pravnim osobama posebno zaslužnim za ostvarivanje ciljeva HGU, HGU može dodijeliti nagradu ili priznanje, o čemu odluku donosi Glavni odbor HGU, a temeljem Pravilnika koji se u navedenu svrhu donosi.
Osim nagrada i priznanja HGU, svaka podružnica može dodijeliti na svom području nagrade i priznanja pojedincima i skupinama koji su naročito zaslužni ili obavljaju djelatnost usko vezanu uz navedenu podružnicu i njezino područje.