XI - Fond solidarnosti HGU-a

Čl. 64.

HGU za potrebe svojih socijalno i financijski ugroženih članova ima Fond solidarnosti.
Sredstva se u Fond solidarnosti mogu prikupljati dobrovoljnim uplatama članova, izdvajanjem dijela članarine ukoliko takvu odluku donese Glavni odbor, dotacijama drugih fizičkih i pravnih osoba.

Zahtjev za isplatu sredstava iz Fonda može podnijeti bilo koji član HGU, a u iznimnim i opravdanim slučajevima (smrt,teža bolest ili nesposobnost) i član njegove uže obitelji. Zahtjev za isplatu podnosi se Predsjedništvu HGU u pisanom obliku s obrazloženjem, a mora biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom.

Odluke o korištenju sredstava iz Fonda donosi Predsjedništvo HGU.