20. Skupština HGU-a Datum objave: 22.05.2022.

20. Skupština HGU-a

Obavještavamo članove Hrvatske glazbene unije da će 20. Skupština HGU (Izborna) biti održana
u srijedu 8.6.2022. godine sa početkom u 13:00 sati, Matis Absolut, Trg S. Radića 3, Zagreb.
Skupštinu čine delegati Podružnica HGU.

Zagreb, 23.5.2022.

Glavni odbor Hrvatske glazbene unije