237 projekata s više od 400 koncerata - "Jer svirati se mora 2"! Datum objave: 11.01.2022.

237 projekata s više od 400 koncerata - "Jer svirati se mora 2"!

Akcija Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije vrijedna 7 milijuna kuna pomaže glazbenoj industriji!

Stručna komisija Hrvatske glazbene unije je završila ocjenjivanje preko 300 pristiglih prijava za akciju „JER SVIRATI SE MORA 2“ kroz koju će se distribuirati 7 milijuna kuna pomoći za organizaciju koncertnih aktivnosti s ciljem ublažavanja posljedica protupandemijskih mjera. Između prijavljenih projekata koji su zadovoljili zadane kriterije, odabrano je njih 237, unutar kojih će se izvesti preko 400 koncerata do kraja lipnja ove godine. Tako će pomoć dobiti dvostruko više koncerata nego li je to bilo kroz prošlogodišnju, prvu akciju „Jer svirati se mora“. Pred komisijom je bio posebno izazovan zadatak, budući da su organizatori u svojim prijavama naveli preko 30 milijuna kuna troškova, a za pomoć je na raspolaganju bilo unaprijed utvrđenih 7. Stoga je svaka prijava višestruko provjeravana i procjenjivana, te su temeljem pristigle dokumentacije donesene odluke kojima će se pokriti neki dijelovi tehničkih troškova za odobrena 237 projekta.

Treba posebno naglasiti da su sredstva pomoći usmjerena isključivo na pokrivanje dokumentiranih tehničkih troškova organizacije koncerata (poput najma razglasa, dvorana / prostora, zaštitarske službe itd), te se ne smiju koristiti za isplatu umjetničkih honorara. Sada predstoji sklapanje ugovora sa svakim pojedinom organizatorom po svakom pojedinom odobrenom projektu, temeljem čega će se isplatiti odobrena sredstva. Nakon realizacije projekata, organizatori će, kao i prošle godine, morati detaljno dokumentirati i opravdati sve troškove i uplate koji se odnose na primljena sredstva.

U odabiru projekata je posebna pažnja posvećena omogućavanju realizacije raznolikih sadržaja. Osim toga, posebno su se cijenili napori u organizaciji koncerata u manjim sredinama koje su ionako deficitarne u pogledu kulturnih sadržaja. Tako su sredstva dodijeljena i projektima u potresom pogođenim Petrinji i Sisku, kao i koncertima u Vukovaru, Vinkovcima, Iloku, Valpovu, Virovitici, Đakovu, Gospiću, Otočcu, Metkoviću, Kninu, Ravnoj gori, Starom Petrovom Selu, zatim na otocima Cres, Murteru, na nekoliko lokacija na otoku Krku ili npr. u Parku skulptura u Marušićima pokraj Labina itd.

Akcijom će se stilski također pokriti raznovrsni sadržaji: od podržavanja baštine, preko koncerata klapa, tamburaša ili veterana hrvatske zabavne glazbe kao i jazza, rocka i popa, pa sve do modernih, avangardnih i underground izvođača rocka ili elektronske glazbe. Podršku su dobili kako klupski nastupi, tako i koncerti ili turneje u kazalištima, koncertnim dvoranama, na otvorenim prostorima ili sportskim objektima.

Konačan popis odobrenih projekata objavljen je na stranicama Ministarstva kulture i medija RH te na našim stranicama - pregledajte ga ovdje.