Europska organizacija umjetnika izvođača se obratila apelom Ministirici Obuljen Koržinek Datum objave: 03.08.2021.

Europska organizacija umjetnika izvođača se obratila apelom Ministirici Obuljen Koržinek

AEPO–ARTIS, EUROPSKA ORGANIZACIJA UMJETNIKA IZVOĐAČA, OBRATILA SE APELOM MINISTRICI OBULJEN KORŽINEK,
DA OSIGURA IZVOĐAČIMA 
PRAVIČNU NAKNADU
NA DIGITALNOM TRŽIŠTU

Glavni Tajnik europske organizacija AEPO-ARTIS koja zastupa preko 650.000 europskih umjetnika izvođača, Ioan Kaes, je 2. kolovoza poslao pismo Ministrici kulture i medija, Nini Obuljen Koržinek, a u vezi donošenja novog hrvatskog Zakona o autorskom i srodnim pravima. U pismu je istaknuto kako je pandemija pojačala jaz između rasta profita internetskih divova i diskografskih kompanija (rast prihoda od 22%) s jedne strane te pojedinaca – umjetnika izvođača, koji ne sudjeluju na pravičan način u raspodjeli tog prometa.

Hrvatska kasni s donošenjem novog Zakona te je propustila rok za primjenu Direktive o Autorskim Pravima (2019/790) i Direktive o Internetskim Prijenosima i Reemitiranjima (2019/789). Time je pozicija hrvatskih umjetnika izvođača dodatno otežana. Situacija je posebno dramatična, budući da je u novim uvjetima poslovanja, promet s internetskih platformi postao dominantan izvor prihoda glazbene industrije. Preko godinu i po dana je umjetnicima izvođačima bio onemogućen osnovni izvor prihoda – nastupanje uživo, a istovremeno je raslo korištenje i promet njihovim snimkama gdje, izvođačima, dosadašnjom praksom nije omogućeno uživanje na ravnopravnim osnovama s ostalim uključenim stranama – internetskim platformama i diskografima.

U pismu se naglašava „bolna stvarnost, gdje iako njihova djela i dalje dopiru do široke internetske publike, oni (izvođači) za isto primaju malu ili nikakvu nadoknadu.“

U pismu je jasno istaknuto kako su europske Direktive donesene da se glazbena industrija REFORMIRA. „Direktiva o Autorskim Pravima (uvodne izjave 3, 72-73) i Direktiva o Internetskim Prijenosima i Reemitiranjima (uvodne izjave 4, 15 i 18) jasno ističu kako bi nove mogućnosti iskorištavanja prilika na internetu trebale biti izvor prihoda za sve nositelje prava. Štoviše, direktive isto naglašavaju potrebu za prilagodbom i nadopunom postojećih okvira Unije za autorska prava, uz zadržavanje visoke razine zaštite autorskih i srodnih prava u digitalnom okruženju.“

„Navedeno se prvenstveno odnosi na članak 18. Direktive o Autorskim Pravima koji uvodi načelo odgovarajuće i razmjerne naknade za izvođače kada prenose svoja isključiva prava. AEPO-ARTIS je uvjeren da se ovaj cilj može postići samo ako su izvođači zaštićeni neotuđivim pravom na naknadu.“

Na žalost, upravo institut NEOTUĐIVOG IZVOĐAČKOG PRAVA NA NAKNADU nije ugrađen u prijedlog novog Zakona o autorskom i izvođačkom pravu. Dapače, diskografi bi prema prijedlogu Zakona dobili dodatni rok od čak 3 godine za prilagodbu poslovanja. Time bi nadležno Ministarstvo omogućilo još toliko vremena nepoštenoj i amoralnoj praksi hrvatskih diskografa da umjetnike izvođače ucjenjuju i neisplaćuju za izvedbe koje se godinama koriste na internet servisima.

Pozicija hrvatskih izvođača je, pogotovo onih čije snimke su nastale prije 1993, i inače puno gora nego li u ostatku Europe. Naime, pravomoćnom je odlukom iz travnja ove godine, zaključeno da je Croatia Records, od prvog dana privatizacije, 1993 godine, ilegalno koristila i monetizirala sve fonograme nastale prije tog datuma, jer ih nikada nisu privatizirali. Tvrtka Autor, vlasnik Croatia Recordsa – nikad nije kupila i platila fonograme starog Jugotona. Pravomoćnom presudom je jasno zaključeno da su ti masteri i dalje državni. Tako je Croatia Records sva izdanja starih snimaka na kompakt diskovima, kao i nova vinilna reizdanja, davanje i naplate licenci za fimove, serije, reklame a ponajprije stavljanje u promet na svim streaming servisima napravila ilegalno. Time je sebi priskrbila i protupravnu nepripadajuću dobit.

AEPO-ARTIS ističe (baš kao i HGU u diskusijama oko novog Zakona) da je: „uvođenje neotuđivog prava na naknadu koje izvođači mogu ostvariti putem svojih organizacija za kolektivno upravljanje najbolje - ako ne i jedino - rješenje koje jamči da izvođači primaju odgovarajuću i razmjernu naknadu. Po ovom pitanju, pozivamo se na najnovije njemačko zakonodavstvo.“

Hrvatski izvođači su u odnosu prema svojim europskim kolegama, dodatno oštećeni. Razlog je gotovo tridesetogodišnji nemar države oko svoga vlasništva. Gotovo tri desetljeća Croatia Records, bez ikakve pravne osnove zloupotrebljava tuđe, u ovom slučaju, državno vlasništvo nad fonogramima i istovremeno ignorira izvođačka prava koja su ugrađena u tim snimkama.

Uvođenjem kolektivne zaštite i za korištenje na internetu, a zasnovano na neotuđivom pravu izvođača na naknadu, kakva postoji i u području korištenja na radiju i televiziji, izvođači bi imali zajamčene prihode i od streaming servisa, bez obzira tko upravlja tim masterima. Da li pravi vlasnik država, ili netko tko se lažno predstavlja kao nositelj tih prava – poput Croatie Records.

Posve je normalno da se diskografi opiru promjenama principa poslovanja. I robovlasnici nisu svojom voljom oslobodili robove. Ni radnička prava s prijelaza devetnaestog u dvadeseto stoljeće nisu uvedena voljom industrijalaca nakon što su provodili prvobitnu akumulaciju kapitala, već zakonskom regulacijom gdje se onemogućio dječji rad, uvelo se maksimalno radno dnevno i tjedno radno vrijeme te obavezni godišnji odmor, naknada za bolovanje, itd... Izvođači se u cijelom svijetu bore za reformu glazbene industrije da i oni uživaju u plodovima svoga rada. Tako su i britanski parlamentarci utvrdili nakon provedene dubinske istrage digitalne ekonomije – glazbenoj industriji je nužan totalni RESET.

Direktiva nije donesena da bi zacementirala postojeću praksu i odnose. Direktiva je donesena da zaštiti umjetnike pojedince od zloupotreba dominantne ekonomske pozicije korporacija. Direktiva je donesena da se reformira nepoštena praksa. I baš kao što u pismu stoji: „namjera Direktive nije da, kada organizacije za emitiranje i distributeri koriste nove tehnologije za opsluživanje svojih kupaca istim sadržajem, to dovede do gubitka jamstva naknade za izvođače.“

U tom smislu, Hrvatska glazbena unija smatra kako novi prijedlog hrvatskog Zakona o autorskom i srodnim pravima, ne pruža minimalnu zaštitu umjetnicima izvođačima. Propuštanjem uvođenja neotuđivog prava izvođača na naknadu kao i ignoriranjem jedinog pravog rješenja, a to je zaštita putem kolektivne organizacije, novim Zakonom se produljuje inferiorni položaj umjetnika spram diskografa i internetskih servisa.