Informacije i savjeti izvođačima vezano za potpisivanje diskografskih ugovora Datum objave: 17.02.2021.

Informacije i savjeti izvođačima vezano za potpisivanje diskografskih ugovora

Poštovani kolege glazbenici, obraćamo vam se slijedom informacija da je u zadnje vrijeme izuzetno intenziviran pokušaj diskografa da s jednim brojem glazbenika potpišu ugovore ili dodatke ugovorima koji se odnose na stara izdanja, a vezano uz internet korištenja glazbenih snimki (putem streaming servisa i sl).

Koliko smo upoznati, izvođačima se nude razni modeli, nekima čak i isplata određenog paušalnog iznosa za posljednjih 5 godina za cijeli katalog, dok se za razdoblje prije toga navodi da je u zastari i sl.

Vezano uz navedene pokušaje svatramo važnim upozoriti vas na slijedeće:

1. Ovakvo ponašanje JASNO POKAZUJE i NAJJASNIJE DOKAZUJE da diskografi NEMAJU REGULIRANE ODNOSE s izvođačima jer u protivnom ne bi bilo potrebe za potpisivanjem ikakvih dodatnih ugovora, Anexa ili sl.

Istovremeno – diskografi već godinama vaš katalog iskorištavaju kontinuirano na svim dostupnim servisima, i uredno ga naplaćuju, dakle BEZ VAŠEG ZAKONOM PROPISANOG OVLAŠTENJA.

2. Ovakvim ponašanjem diskografi JASNO POKAZUJU da su potpuno svjesni da su vas u prethodnom razdoblju potkradali, odnosno da vam nisu isplaćivali vaša izvođačka prava koja su uredno naplaćivali od streaming servisa, pa sada to pokušavaju regulirati unatrag za neko (samo po njima definirano) prošlo razdoblje.

3. Ovakvim ponašanjem diskografi također jasno pokazuju da to nije bilo zbog nemogućnosti kontakta s vama, nego samo zato jer nisu niti pokušavali stupiti u kontakt s vama, a vaše su novce zadržavali za sebe. Radilo se dakle o svjesnoj namjeri, a ne o slučajnom propustu diskografa.

4. Ovakvo ponašanje diskografa nije posljedica naglo probuđene svijesti o vašim pravima i njihovim dugovanjima u odnosu na vas, već činjenice da je Saborska rasprava prošli tjedan jasno ukazala na sveopću i unisonu potporu glazbenicima od strane svih stranaka zastupljenih u Saboru Republike Hrvatske. Vladi RH je upućena jasna poruka saborskih zastupnika da u konačnom tekstu zakona treba sustavno i efikasno riješiti prava glazbenika na internetu (više na linku)

5. Ovakvo ponašanje diskografa je ponovno selektivno u odnosu na izvođače i u realnosti uopće ne riješava generalni problem izvođačkih prava. Naime pokušavaju se regulirati prava samo s nekim glavnim izvođačima, dok bi ogromna većina glazbenika, pratećih ali i glavnih, i ubuduće ostala bez ikakve naknade koju bi diskografi i nadalje zadržavali. Sve kao i u proteklih najmanje 8 godina.

6. Činjenica da se nude nekakvi paušalni iznosi jasno ukazuje na to da:
- ti iznosi nemaju nikakvog utemeljenja u ugovorima;
- nema jasnih podataka o naplati koju su diskografi ostvarili od servisa i
- nemaju se namjere pokazati potpuni i istiniti podaci o stvarnoj zaradi tih kataloga odnosno izvođačkih prava u tim katalozima

7. HUZIP je 2015. pokrenuo sudski postupak koji se odnosi na vaša digitalna prava u odnosu na Deezer (nakon što je Deezer 2013. počeo s poslovanjem u Hrvatskoj), te stoga u tom dijelu nema i ne može biti nikakvog govora o zastari vaših prava.

Napominjemo pritom da, prema inozemnim izvorima (jer u Hrvatskoj diskografi ne objavljuju nikakve podatke, ni o prihodima ni o korištenju snimaka), u prosjeku preko 65% korištenih pjesama na digitalnim servisima odnosi se na stari, pa i jako stari katalog. Također napominjemo da vaša prava prema zakonu traju 70 godina od dana prve objave, dakle izvođačka prava u ovom času vrijede za sve snimke nastale od 1951. godine pa do danas.

Slijedom navedenog, ukoliko od diskografa dobijete prijedlog ugovora u kojem vam nude naknadno reguliranje prava za vaše snimke nastale u prijašnjem razdoblju, ovime vas upozoravamo i pozivamo da PAŽLJIVO PROUČITE UVJETE KOJI SU VAM PONUĐENI i ne potpisujete apsolutno ništa za što niste sasvim sigurni da je u vašem interesu.

Osim visine naknade, koja treba biti adekvatna vašem doprinosu snimci i dugogodišnjoj naplati te snimke bez da vam je isplaćivana naknada, ključno je da vam eventualni potpis ugovora jamči potpuno transparentnu i jasnu isplatu, pravičnu naknadu i kontrolu iznosa koji vam pripadaju (što znači i kontrolu iznosa koje diskografi naplaćuju od servisa) i to ne samo sada, nego i godinama unatrag i kontinuirano, u budućnosti.

Ujedno, POSEBNO NAGLAŠAVAMO da je u tijeku zakonodavni postupak za implementaciju europskih direktiva koje propisuju državama članicama da osiguraju naknade izvođačima za korištenje njihovih izvedbi na internetu, kao i da osiguraju transparentnost odnosa između diskografa i izvođača.

U ovom času sve glazbeničke udruge rade na tome da se postojeća nepravedna praksa promijeni i da naknada na kraju dođe do legalnih i legitimnih vlasnika izvođačkih prava, a to ste upravo vi - glazbenici.

Stoga svaki vaš potpis, bez da ste sigurni što u stvari potpisujete, u ovom trenutku može predstavljati UGROZU VAŠIH PRAVA u budućnosti, kao i davanje mogućnosti diskografima da nastave s ovakvom netransparentnom i selektivnom praksom.

Svjesni smo da je u ovoj korona krizi mnogima važna svaka kuna, ali vas ovim putem pozivamo na strpljenje i da ne potpisujete ništa bez da se prethodno konzultirate s pravnicima, odvjetnicima ili drugim kompetentnim osobama.

Naglašavamo da nitko ne dovodi u pitanje pravo diskografa da od glazbenih servisa naplaćuju svoja diskografska prava koja im po zakonu pripadaju. Međutim, ovdje se radi o IZVOĐAČKIM PRAVIMA, koja svih ovih godina diskografi naplaćuju, a novac ne stiže do izvođača, a što će se, čvrsto vjerujemo, predstojećim zakonodavnim promjenama konačno regulirati na način da do svih nas izvođača stigne pravična naknada za svako korištenje naših snimljenih izvedbi na internetu.

S poštovanjem, Predsjedništvo Hrvatske glazbene unije