Obavijest COVID–19: Korištenje mjera Vlade RH Datum objave: 25.03.2020.

Obavijest COVID–19: Korištenje mjera Vlade RH

Poštovani članovi HGU-a, nastavno na anketu koju smo provodili tijekom prošlog tjedna, te analizom mjera koje su do sada donesene od strane Vlade RH u smjeru ublažavanja posljedica COVID-19 na razne sektore, HGU smatra (a isto proizlazi i iz obavijesti Ministarstva kulture RH od 24.3.2020.) da bi oni članovi koji ostvaruju prihod putem vlastitog obrta ili firme, kao i samostalni umjetnici koji po navedenoj osnovi sami plaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, mogli koristiti navedene mjere. (napomena: ovo se ne odnosi na umjetnike kojima se mirovinsko i zdravstveno osiguranje uplaćuje od strane uplatitelja temeljem autorskih ugovora)

Nadalje, RRiF je na Youtube objavio i zanimljiv i koristan video s uputama o korištenju mjera i potpora.

U nastavku Vam dajemo kratak sažetak mjera i potpora koje se mogu primijeniti na umjetnike u poteškoćama.

Molimo Vas da obratite pozornost i na brojne poveznice/linkove u tekstu jer Vas one vode na mrežne stranice s više podataka o ovim mjerama i potporama.


  • Prva mjera - Isplata dijela plaće radnika (uključuje i umjetnika koji je zaposlen u vlastitoj firmi, odnosno koji je vlasnik obrta)

Ova mjera ima različite nazive: potpora za očuvanje radnih mjesta - u djelatnostima pogođenima epidemijom koronavirusa (link sa svim podacima i dokumentima), isplata minimalne plaće od 3.250,00 kuna, isplata dijela plaće radnika itd...

Za korištenje ove mjere potrebno je predati zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavca.
Smatramo da ovdje umjetnici potpadaju u kategoriju pogođenih poslodavaca koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti, a taj utjecaj bi se mogao dokazati s padom prihoda od preko 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno izvjesnim padom prihoda u sljedećim mjesecima sukladno stvarnim dokazima.
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta

  • Druga mjera - Odgoda plaćanja poreznih i drugih obveza te kasnije beskamatna obročna otplata odgođenih obveza

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (NN br. 32/20) i Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 35/20) omogućuju odgodu plaćanja poreznih i drugih obveza te kasnije eventualno obročnu otplatu tih odgođenih obveza.

Zahtjev za odgodu se može podnijeti preko e-Porezne i u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ne smije imati dospjeli nenaplaćeni porezni dug veći od 200,00 kuna. (U tom smislu nužno je prije podnošenja zahtjeva podmiriti do sada postojeća otvorena dugovanja)
Odgoda se može tražiti za razdoblje od 3 mjeseca, a ako posebne okolnosti potraju duže tada se može odgoda produžiti na još 3 mjeseca (tzv. 3+3 mjeseca). Nakon isteka razdoblja treba platiti sve odgođene obveze, ali (ako ni tada nema mogućnosti plaćanja) može se zatražiti obročna otplata na najduže 24 mjeseca beskamatno.
Podnositelj treba dokazati pad prometa od minimalno 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno treba učiniti vjerojatnim da će prihodi i dalje padati.
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx

Ministarstvo odgađa izvršenja ugovorenih programa sve dok traju posebne okolnosti. Nakon što okolnosti prođu ministarstvo će s korisnicima sredstava utvrditi nove rokove izvršenja.
Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti korisnici sredstava (za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog tih okolnosti) mogu ta sredstva isplaćivati samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama koji nemaju prihode po osnovi nesamostalnog rada (dakle, nisu drugdje zaposleni), a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa.
Ovom mjerom su obuhvaćene i isplate honorara svih umjetnika i stručnih suradnika uključenih u odobrene programe, a navedenih u prijavi programa, koji sudjeluju u programu u bilo kojem trenutku realizacije, neovisno jesu li posao započeli ili dovršili.


Posebna napomena:
Od velike pomoći u prikupljanju dokumentacije mogu vam biti i vaši računovodstveni servisi koji imaju pristup financijskim podacima na temelju kojih se mogu dokazati padovi prihoda i sve druge okolnosti, a oni bi mogli i npr. putem e-Porezne podnijeti zahtjeve za odgodu plaćanja poreznih i drugih obveza, ukoliko ste ih na to ovlastili.

 

Kao što smo već uvodno naveli Ministarstvo kulture je objavilo i obavijest o prethodno spomenutim mjerama, a obavijest o mjerama za samostalne umjetnike kojima se doprinosi isplaćuju iz sredstava Državnog proračuna dostavit će se čim budemo imali saznanja o istome.

Zaključno, to su 3 mjere od kojih se zasad može krenuti.

HGU je u svakodnevnom kontaktu s nadležnim Ministarstvom kulture RH, te je i sa svojim konkretnim prijedlozima, a u suradnji s Ministarstvom, pridonio tome da se paketi mjera namijenjeni gospodarstvu primjenjuju i na obavljanje umjetničke djelatnosti.

Ujedno vas obavještavamo da intenzivno radimo na mjerama koje bi bile adekvatne za umjetnike koji ne potpadaju pod opise ili u kriterije ovih, do sada donesenih, mjera.

Za sva pitanja molimo Vas da se obratite direktno institucijama koje provode mjere, a u slučaju nekih nejasnoća vezanih uz vašu djelatnost možete na poslati upit na mail corona@hgu.hr koji smo otvorili posebno za ovu situaciju.

Čuvajte se
Predsjedništvo Hrvatske glazbene unije