Poziv članovima - jednokratna potpora Ministarstva kulture Datum objave: 20.05.2020.

Poziv članovima - jednokratna potpora Ministarstva kulture

Poštovani članovi HGU, otvorila se mogućnost da aplicirate za jednokratnu potporu Ministarstva kulture, i to ukoliko ispunjavate određene opće kriterije, te jedan od slijedeća dva stručna kriterija:

  • da ste tijekom 2019. godine sudjelovali u najmanje 10 javnih nastupa u istaknutom orkestru, zboru ili glazbenoj grupi, na relevantnoj glazbenoj priredbi ili televizijskoj emisiji;

ili

  • da ste tijekom 2019. godine sudjelovali u snimanju najmanje 20 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe, koja je objavljena u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala.

Ovaj poziv namijenjen nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

Ljubazno molimo da detaljno pročitate JAVNI POZIV koji upućuje HGU te koji sadrži opće ali i posebne kriterije, te ukoliko ispunjavate uvjete da pripremite dokumentaciju za prijavu.

HGU će tijekom petka 22.5.2020. pripremiti poseban online upitnik, također sukladno zahtjevima Ministarstva kulture, pa je jako važno da reagirate brzo, jer je krajnji rok za ispunjavanje upitnika 27.05.2020 do ponoći.

HGU je dužna Ministarstvu kulture RH poslati popis članova koji ispunjavaju uvjete zajedno s kompletnom dokumentacijom, najkasnije do 29.05.2020., a očekujemo da bi sredstva mogla biti isplaćena tijekom lipnja.JAVNI POZIV MINISTARSTVA KULTURE RH ZA DODJELU JEDNOKRATNE POTPORE UMJETNICIMA ČLANOVIMA STRUKOVNIH UDRUGA

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POTPORE ČLANOVIMA HGU-a

Predmet Javnoga poziva

I

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

KORISNICI potpore i osnovni kriteriji

II

Na temelju podataka i prijedloga strukovnih udruga, Ministarstvo kulture je razradilo model potpore koji će se realizirati tijekom svibnja 2020. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

III

Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene PRIJAVNICE koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

IV

a) OSNOVNI KRITERIJI za dobivanje jednokratne potpore:
● članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine
● član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
● član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
● član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, kao niti Ministarstva kulture RH
● član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
● član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625 kn
● član nije u 2019. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

b) DODATNI STRUČNI KRITERIJI za dobivanje jednokratne potpore članovima HGU-a:
● Član je tijekom 2019. godine
- sudjelovao u najmanje 10 javnih nastupa u istaknutom orkestru, zboru ili glazbenoj grupi na relevantnoj glazbenoj priredbi ili televizijskoj emisiji ili
- je sudjelovao u najmanje 20 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe koja je objavljena u redovnoj fizičkoj ili digitalnoj distribuciji putem ovlaštenih distribucijskih kanala.

Za prijavu je nužno:
ispuniti obrazac ZAHTJEVA za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi.
   U obrazac je potrebno priložiti tražene priloge, odnosno DOKAZE.
(Molimo članove da do objave obrasca zahtjeva PRIKUPE I PRIPREME DOKAZE, a on-line obrazac zahtjeva biti će objavljen na web stranicama HGU dana 22.5.2020.)

V

Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.

VI

Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti, ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti, kao i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

VII

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge (HGU) koje potom Ministarstvu kulture dostavljaju popis članova za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Ministarstvo kulture temeljem dostavljenog popisa te ispunjene prijavnice, sklapa sa strukovnom udrugom ugovor kojim se omogućuje dodjela sredstava na utvrđeni iznos..
UKOLIKO ODGOVARAJUĆI DOKAZI koji se odnose na financijske i stručne kriterije NISU DOSTAVLJENI, član neće biti uvršten na popis koji se dostavlja Ministarstvu kulture.

VIII

Udruge će na temelju odobrenih sredstava svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu.
HGU je obvezan na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.

IX

Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskaznom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2019. godini, pri čemu će viši iznos jednokratne potpore biti dodijeljen za prihod u 2019. godini iznad 19.500 kn, a niži za prihod ispod tog iznosa.

Rok prijave

X

Rok prijave je 27. svibnja 2020. godine do ponoći.